หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
 
  ฟื้นฟูแหล่งนํ้าสำคัญในตำบล

  การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี
  บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟู
    และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นที่เสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
    สภาพพื้นที่
 
 
  อบรมพัฒนาบุคลากร

  พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้นำสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.
  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยราชการ องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการร่วมกัน
  การพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และการบริหารจังหวัด
    ใสสะอาด