หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
 
 
 
 
 
 


นางสวลี ธีระภาพ
ปลัด อบต.สระแจง


นายยงยุทธ ขวัญกิจสุนทร
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรวรรณ รอดพูน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวัชรียา ยุหลงทวีวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอุษา หุ้มไหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกหญิงขวัญชนก กันโต
เจ้าพนักงานธุรการ


นางอุทัยวรรณ ชัยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวนุชจรินทร์ เส็งม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน