หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ต.ค. 2552
 
 
 
 
 
 
    ถนนที่ใช้สัญจรไป - มา ในตำบลสระแจงส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ส่วนถนนที่ใช้
  ติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียงจะเป็นถนนลาดยาง ซึ่งอยู่ในสภาพใช้การได้ดีพอ
สมควร แต่จะมีสภาพความเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างในบางส่วน มีถนนลาดยางติดต่อกับ
อำเภอบางระจันได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
    เส้นทางตลาดชันสูตร ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน
    ผ่านเส้นทาง ต.บ้านจ่า เข้าทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน
    ถนนสายหนองรี - โพตะโกน
 
ตำบลสระแจงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านแหล่งน้ำ จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนำไปใช้ในทางการเกษตร
 
 
    คลองธรรมชาติ 2 แห่ง
    บึง , หนอง 2 แห่ง
 
    คลองชลประทาน 3 แห่ง
    ฝายน้ำล้น 2 แห่ง
 
   
  บึงโพตะโกน บึงคีม
  ลำน้ำบ้านคีม ลำน้ำสาธารณะบ้านคีม
  บึงหนองหล่ม หนองตาโหงก