หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง พ.ศ.2558 – 2561 (ระยะ 4 ปี) [ 3 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)