หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสายเกษตร    11 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเกษตรกรในตำบลสระแจง งดปลูกข้าวนาปี 2562 ต่อเนื่องและข้าวนาปรังปี 2562/63   11 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม 5 ส.    14 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒   10 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”   27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง   27 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   27 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   26 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน   26 มิ.ย. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12