หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 

 
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุครบ 2-5 ปีบริบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีอายุครบ 2-5 ปีบริบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
- สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านของนักเรียน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คณ เชาวลิต โพธิ์ศรี

ผู้เข้าชม 42 ท่าน