หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
 


นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
ประธานสภา อบต.สระแจง
 


นายสุพล บัวสละ
รองประธานสภาฯ


นางสวลี ธีระภาพ
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นางหอมจันทร์ อินวกูล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสุพล บัวสละ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


- ว่าง -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายสุขุม ยี่ภู่
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายชัยรัตน์ สีวะรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสำรวย ดวงเดือน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายเสวก คงมั่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นางสาววารุณี คงดวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


- ว่าง -
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นายสำเริง มานพ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายบำรุง ชัยชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6