หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายภัทรพล อินวกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ความยาว 172 เมตร (ตามแบบ อบต.สระแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการรื้อถอนระบบประปา หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด รวมเป็น 3 จุด รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง อบต.สระแจงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการเสริมถนน หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร บ้านฉลวย บุญนุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ขนาดท่อ 3 นิ้ว ความยาว 1,613 เมตร (ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้านนายประดิษฐ์ บินไธสง-บริเวณบ้านนายอเนก ติ้วสุวรรณบวร) รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง อบต.สระแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ความยาว 172 เมตร (ตามแบบ อบต.สระแจง) [ 3 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ความยาว 172 เมตร (ตามแบบ อบต.สระแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้า-ออกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ความยาว 172 เมตร (ตามแบบ อบต.สระแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21