หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบล
โรงเรียนวัดคีม อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เรียนดี มีมารยาท
พร้อมพัฒนาชาติในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง
สถานีอนามัยตำบลสระแจง จ.สิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
www.srachang.go.th
นายโชติวุฒิ เพ็ชรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
  จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่ว ไป เล่าสืบทอดต่อกันมาว่า เมื่อก่อนพื้นที่นี้มี ต้นแจง กระจายอยู่เป็นจำนวนมากแต่มีเยอะ ที่บริเวณสระน้ำชาวบ้านจึงเรียกขานต่อกัน มาว่า "สระแจง" ต่อมาจึงได้เป็นชื่อ "ตำบล สระแจง" และในปัจจุบันชาวบ้านได้มีการ ช่วยกันอนุรักษ์ต้นแจงไว้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ ของตำบลต่อไป  
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสระแจง
เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
สำหรับการทำการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ของ ตำบลสระแจง ประกอบอาชีพทางการเกษตรคือทำนาทำไร่ อ้อย โดยทำนาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อยู่ในเขต จัดรูปที่ดินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก งานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี และได้รับการ จัดสรรน้ำจากกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชันสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,153 คน
  ชายทั้งสิ้น 2,019 คน
    คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  หญิงทั้งสิ้น 2,762 คน
    คิดเป็นร้อยละ 66.50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,200 ครัวเรือน
    ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 140.82 คน/ตารางกิโลเมตร
  หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งว้า    
  หมู่ที่ 2 บ้านดอนเจดีย์    
  หมู่ที่ 3 บ้านสามัคคีธรรม    
  หมู่ที่ 4 บ้านโพตะโกน    
  หมู่ที่ 5 บ้านคีม    
  หมู่ที่ 6 บ้านหุบพรหม    
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พักทัน อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านจ่าและ
อ.บางระจัน
ต.เชิงกลัด
จ.สิงห์บุรี
   
 
 
 
 
  จำนวน 1 แห่ง
  จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
   
   
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านทุ่งว้า 397 403 782 222  
2 บ้านดอนเจดีย์ 273 300 573 170
  3 บ้านสามัคคีธรรม 413 430 843 244  
4 บ้านโพตะโกน 355 393 748 208
  5 บ้านคีม 417 409 826 244  
6 บ้านหุบพรหม 180 198 378 111
  รวม   2,019 2,134 4,153 1,200