Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง จัดจุดบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 9-15 เมษาายน 2558 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 อุบัติเหตุทางถนน โทร 1669
 
 
 
 
 
การแต่งตั้งรองนายก อบต. ,ที่ปรึกษานายก อบต.สระแจง และ เลขานุการนายก อบต.สระแจง  
 

ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
- รองนายก อบต. คือ นายกฤษฎ์ ผมงาม
- ที่ปรึกษานายกอบต. คือ นายเทศ จงกสิกรรม
- เลขานุการนายก อบต. คือ นางสาวบุณยวีร์ ผลเกิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2552 เวลา 17.05 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 2733 ท่าน