ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประชาร่วมใจ รู้รักสามัคคี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
การแต่งตั้งรองนายก อบต. ,ที่ปรึกษานายก อบต.สระแจง และ เลขานุการนายก อบต.สระแจง  
 

ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ
- รองนายก อบต. คือ นายกฤษฎ์ ผมงาม
- ที่ปรึกษานายกอบต. คือ นายเทศ จงกสิกรรม
- เลขานุการนายก อบต. คือ นางสาวบุณยวีร์ ผลเกิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2552 เวลา 17.05 น. โดย จารุวรรณ@naxsolution

ผู้เข้าชม 2425 ท่าน