ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประชาร่วมใจ รู้รักสามัคคี สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 (หัวหน้าส่วนโยธา)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง รับโอน นายอาภูไท บานเย็นงาม ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน มาดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2553 เวลา 14.28 น. โดย ปลัด สวลี ธีระภาพ

ผู้เข้าชม 1021 ท่าน